Category: Muhammad

Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad

Sa panahon ng mga dantaon ng mga krusada, ang lahat ng uri ng paninirang puri ay isinagawa laban sa

Ang Mga Makatuwirang Katibayan Tungkol sa Kanyang Pagiging Propeta (SAS)

1. Ang Propeta (SAS) ay Hindi Nag-aral. Siya ay hindi marunong bumasa at sumulat. Siya ay nabuhay sa gitna

Si Muhammad sa Bibliya

Download PDF Si Muhammad sa Bibliya

Si Propeta Muhammad

  Download PDF Si Propeta Muhammad

Muhammad Ang Sugo ng Allah

  Download PDF Muhammad-Ang-Sugo-ng-Allah

Mobile Sliding Menu