Category: Artikulo

Ang Daigdig ni Ibn Battuta

TAÓNG 1325 nang simulan ng isang kabataang lalaki mula sa Tangier, Morocco, ang kaniyang paglalakbay sa ilang malalayong lupain—India,

Ang buhay pagkatapos ng kamatayan

Ang lahat  ng  Propeta  ng  Diyos  ay  nag-anyaya sa kani-kanilang  mamamayan  na   sumamba   lamang  sa   Diyos na tagapaglikha at

Paghahanda sa Kabilang Buhay

Bilang paalaala, kung tayo ay nagsusumikap upang umunlad sa mundong ito, higit nating pagtuunan ng pansin ang paghahanda sa

Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad

Sa panahon ng mga dantaon ng mga krusada, ang lahat ng uri ng paninirang puri ay isinagawa laban sa

Ang Mga Makatuwirang Katibayan Tungkol sa Kanyang Pagiging Propeta (SAS)

1. Ang Propeta (SAS) ay Hindi Nag-aral. Siya ay hindi marunong bumasa at sumulat. Siya ay nabuhay sa gitna

Paliwanag Sa Mga (Ibang) Maling Pakahulugan Tungkol Sa Islam

Paniniwala kay Hesus (AS): “Sinasabi nila (mga hindi- Muslim) na ang mga Muslim ay hindi naniniwala kay Hesus; bagkus,

Ang Tunay na Talino

Isa sa mga bukod-tanging biyaya ng Diyos sa tao na nagdadala sa kanya sa kabutihan at maaliwalas na kinabukasan

Nasa Iyo ang Pagpapasya…

Ang buhay natin ay dalawang beses lamang:   (1) Ang Maikling Buhay dito sa lupa, at – (2) Ang

Ang Dakilang Himala

Marami sa mga tao ang nais makasaksi ng isang dakilang himala. Ang iba sa kanila ay dumadayo pa sa

PRINSESA URDUJA

Mula sa mga notes ni Dr. Eisa Batallones PRINSESA URDUJA The Brave Muslim Princes who fought the Chinese and

Mobile Sliding Menu